Producenci
Promocje
Gel Polish Candy Women
Gel Polish Candy Women
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Gel Polish Very Cherry
Gel Polish Very Cherry
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Gel Polish Pinky Moon
Gel Polish Pinky Moon
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Gel Polish Plum
Gel Polish Plum
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Gel Polish Heavenly
Gel Polish Heavenly
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Gel Polish Deep Sea
Gel Polish Deep Sea
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Gel Polish Crazy Banana
Gel Polish Crazy Banana
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Gel Polish Blue Heven
Gel Polish Blue Heven
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Gel Polish Blue Eye
Gel Polish Blue Eye
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Gel Polish pumkin cream
Gel Polish pumkin cream
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Gel Polish Sweet Cacao
Gel Polish Sweet Cacao
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Gel Polish Nude Gold
Gel Polish Nude Gold
28,00 zł 14,00 zł
szt.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

oshiyo-nails.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest

Ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest

Dariusz Kamiński  BRITLANCE 06-400 Ciechanów ul. Warszawska 25 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do

doręczeń: ul. Warszawska 25  06-400 Ciechanów

NIP: 5660013307

REGON 130156448

Adres poczty elektronicznej:britlance@vp.pl, numer telefonu: 574992424

- zwany dalej

„Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych

osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr

144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a

w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla

oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi

celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to

niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą

(np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą

w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań

podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie

składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą

przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi

realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1.

Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

2.2.2.

Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3.

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

oshiyo-nails.pl

BRITLANCE  Dariusz Kamiński  06-400 Ciechanów ul. Warszawska 25

NIP: 5660013307

REGON 130156448

2.3.1.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

pocztową , paczkomatową inpost lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.2.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub

kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.4.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających

ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres

dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie

będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji

podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.5.

Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i

realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu

Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane

przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku

twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia

korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także

historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

.

3.2.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez

odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1.

Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są

zalogowani.

3.2.2.

Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia.

3.2.3.

Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do

Sklepu Internetowego.

3.2.4.

Dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy

(np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu

Internetowego.

3.2.5.

Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu

Internetowego.

3.3.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje

zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za

pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np.

czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak

może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może

okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie

Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

oshiyo-nails.pl

BRITLANCE Dariusz Kamiński  06-400 Ciechanów ul. Warszawska 25

NIP: 5660013307

REGON 130156448

Tel  574992424

 

3.4.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na

korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być

również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy

odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego

usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki

internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Firefox
 • w przęglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari

3.6.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze

Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem

Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby

odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie

wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych

osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi

Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy,

której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania

danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego

przetwarzania jest

(1)

uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub

(2)

wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust.

4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.

Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w

zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania

danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do

realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3.

W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w

każdym czasie.

5.4.

W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w

celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą

uprawniona jest także do

(1)

wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na

jej szczególną sytuację lub do

oshiyo-nails.pl

BRITLANCE Dariusz Kamiński  06-400 Ciechanów ul. Warszawska 25

NIP: 5660013307

REGON 130156448

Tel  574992424

 (2)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem

poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora

wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by

po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności

dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności

zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i

modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1.

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2.

Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl